Projekt "Praca w Twoich rękach!"


Projekt "Praca w Twoich rękach!"

 

Cel projektu: Reintegracj społeczna i zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powiatów ŁOM (M. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) poprzez realizcję w okresie 01.03.2019 - 30.06.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej:

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesieczne staże zawodowe (wynagrodzenie 997,40 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy

25.02.2019 Rozeznanie rynku 

 

 

PRO-FUTURO - ul. Konstytucyjna 42c; 92-203 Łódź
telefony: (042) 674-44-66; (042) 674-44-45
mail: pro-futuro@pro-futuro.net

Created by A4 Studio
Pro-Futuro © 2012