Projekt "Od pomysłu do biznesu"


Cel projektu:

Zaktywiwizowanie zawodowe poprzez rozwój i wsparcie postaw przedsiębiorczych w okresie 01.01.2019 r. - 28.02.2021 r. u 74 bezrobotnych (41K,33M) w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego (w tym min. 12 osób na obszarze rewitalizowanych lub przeniesionych w związku z realizacją procesów rewitalizacyjnych) należących do grupy w szczególnej sytuacji na rynku pracy (60 UP) tj. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, kobiety oraz (max. 14) bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat nie należących do w/w grup, poprzez nabycie umiejętności zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz utworzenia 58 nowych i trwałych przedsiębiorstw.

W ramach projektu m.in:

  • Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 27 000 zł 
  • Wsparcie pomostowe przez 12 miesięcy, do 2 100 zł/miesiąc.
  • Wsparcie szkoleniowo-doradcze, 60h szkoleń z zakresu prawa, księgowości, biznesplanu oraz indywidualne zajęcia z doradcą biznesowym (6h)

 

01.03.2019 Rozeznanie rynku

11.04.2019 Rozezananie rynku na indywidualne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu

27.09.2019. Rozezananie rynku na indywidualne doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej oraz sporządzania biznesplanu Edycja II

27.09.2019 Rozezananie rynku na przeprowadzenie szkolenia przygotowującego do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej "ABC małego biznesu" Edycja II

 

 

 

PRO-FUTURO - ul. Zawiszy Czarnego 10, 91-829 Łódź
telefony: (042) 674-44-66; (042) 674-44-45
mail: pro-futuro@pro-futuro.net

Created by A4 Studio
Pro-Futuro © 2012