PROJEKTY

UNIJNE
Projekt

Praca w Twoich rękach!

Cel projektu: Reintegracja społeczna i zawodowa 90 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powiatów ŁOM (M. Łódź i powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, pabianicki oraz zgierski) poprzez realizację w okresie 01.03.2019 - 30.06.2020 indywidualnej ścieżki obejmującej:

  • wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
  • warsztaty reintegracji społecznej i zawodowej
  • szkolenia komputerowe (stypendium szkoleniowe)
  • szkolenia zawodowe (stypendium szkoleniowe)
  • 3-miesięczne staże zawodowe (wynagrodzenie 997,40 za miesiąc)
  • pośrednictwo pracy


25.02.2019 Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku sale
Oferta cenowa

To kiedy ZACZYNASZ?

+48 674 44 66

Potrzebujesz innych szkoleń?

Jeśli nie znalazłeś interesującego Cię kursu, daj nam znać, zorganizujemy go dla Ciebie.

opinie kursantów