Formularz zgłoszeniowy

Dane osobowe
Adres zameldowania
Adres zamieszkania
Kurs
Status
Status na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu
   
   
   
   
   
   
   
   
Jestem zatrudniony w:
   
Posiadam
Dane pracodawcy
Oświadczenia

- że w sytuacji nie zakwalifikowania mnie do projektu nie będę zgłaszał/a żadnych roszczeń do Realizatora projektu
- że zostałem/am poinformowany/a, że kursy są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zmianami).

 

PRO-FUTURO - ul. Konstytucyjna 42c; 92-203 Łódź
telefony: (042) 674-44-66; (042) 674-44-45
mail: pro-futuro@pro-futuro.net

Created by A4 Studio
Pro-Futuro © 2012